Flora & Fauna > Malachite (Siproeta Stelenes)
Malachite (Siproeta Stelenes)

© John Bradshaw

Photographer: John Bradshaw
Collection: Flora & Fauna
Filename:
Malachite (Siproeta Stelenes)
Upload Date: Tuesday, February 25, 2014
Photo Size: 7.3 MB; 4621x2983 pixels
Preview:
  comp 600 x 387